पहिलोपटक कलाकारहरुबिच हाजिरी-जवाफ प्रतियोगिता हुँदै !