अर्जुन थापाको नेतृत्वमा प्रतिष्ठानको उपत्यका समन्वय समिति