‘नजाने भो हाम्रो दुःख’: मुलुकको समसामयिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण