• सूर्य इन्टरनेशनल अवार्डको तेस्रो संस्करणको जापानमा नोमिनेशन अमेरिकामा अवार्ड